Menu

Klubbens historie

Banen bag Hans S. Hansens hus, som kan ses i baggrunden på det øverste billede.

Indvielse af ABs klubhus i 1939. Her er fodboldafdelingens 1. hold flankeret af en flok gymnastikpiger.

Rejsegilde for Aunslev Hallen i 1978.

Serie 1-holdet fra 1985. Et par gamle kendinge er at finde. Bagerst i midten: Knud "Gammelnok" Florczak og yderst til højre holdets træner: "Polle" - for blot at nævne et par stykker. Holdet slog bl.a. samme år Nyborg med 1-0 - en kamp overværet af mere end 300 tilskuere på Aunslev Stadion.

Fodbolden i AIF blev startet i 1924 men blev først til en egentlig foreningen i en sammenslutning med badmintonafdelingen d. 28. maj 1932 under navnet Aunslev Bold- Badmintonklub (AB). Den gang lød kontingentet på svimlende kr. 0,50 pr. måned og fodbolden, der var håndsyet, kostede kr. 75,-.

Der blev spillet på Mosegårdens jorde, hvor man måtte flytte kokasser, kridte baner op og opstille målene, der var uden net, før spillet kunne begynde. Omklædning foregik i grøften.

I 1936 flyttede man til Bymosen, hvor banen blev anlagt på Hans S. Hansens jorde,  vinkelret på landevejen. Der skulle gå yderligere tre år, før klubbens klubhus kunne indvies bag ved Karetmageren. I klubhuset var der to rum, og den samlede pris var kr. 800,-.

Der blev senere indlagt koldt vandt, så der kunne opsættes bruserer og toilet.

I 1942 blev en ungdomsafdeling oprettet, og i 1949 vandt klubben sit første Fynsmesterskab - i det der dengang hed B-rækken.

I klubbens mange første leveår var der ingen deciderede trænere, men en anfører, der varetog dette hverv. Bestyrelsen sørgede for, at der var spillere nok, når der skulle spilles kampe. Egentlige trænere fik man først sidst i 40'erne.

AB spillede i B-rækken og en enkelt gang i A-rækken i de første år. I 1953 spillede AB i Mellemrækken. Serie er den højeste række klubben har spillet i til dato.

Aunslev Idrætsforening

AB indgik i AIF, da foreningen blev stiftet i 1960.

I 1964 blev Aunslev ny skole bygget, og AB flyttede derop, hvor 2 baner blev anlagt. Omkædning foregik på skolen. Senere blev oprettet 2 nye baner, og et lysanlæg kom til i 1974.

I 1970 kom kvindefodbolden til AIF anført af John "købmand" Rasmussen, som derved blev klubbens første kvindetræner.

Den 30. april 1977 blev det nuværende klubhus indviet, og allerede året efter kunne de første glade AIF'ere benytte Aunslev Hallen. Inden da var Aunslev Forsamlingshus blevet brugt til gymnanstik og folkedans - uden at forglemme festerne!

AIFs herreseniorhold spillede i Serie 1 i perioden 1983-1985 samt i 1988. I årene 1986, 1987, 1989, 2001, 2002, 2003, 2011 og 2012 spillede man i Serie 2. I 1991 kunne idrætslivet i Aunslev fejre 125 års jubilæum (Skytteklubben var den første idrætsklub i Aunslev - stiftet 8. marts 1866) I 2006 var AIFs kvindeseniorhold at finde i Fynsserien - den hidtil højeste række for et AIF-kvindehold.

I foråret 2009 vandt herreseniorholdet serie 3 rækken og blev efterfølgende Fynsmester efter en dramatisk finalesejr på 1-0 FBH. 

Fra "Spotlight" til hjemmeside

Det første trykte medie der havde sit udspring i AIF, var bladet "Spotlight". Det blev dog afløst af kampprogrammer financieret af annoncer i 1983. I dag foregår den skriftlige kommunikation hovedsageligt via klubbens hjemmeside: www.aunslevfodbold.dk.

Luk