Menu

Kontingent og medlemsskab

1. 

Der er to årlige kontingentopkrævninger (indefodbold er indeholdt i disse): 

 • Forår (Trækkes den 1. maj)
 • Efterår (Trækkes den 1. september) 

2.

Kontingentsatser (pr. halvår):

 • Børn (U5-U12: 300,-
 • Unge (U13-U19): 400,-
 • Senior: 600,- (inkl. tøjvask)
 • Old Boys: 400,-

3. 

Kontingentet trækkes automatisk via det betalingskort der er tilmeldt i forbindelse med indmelding i klubben. Kontingentet kan IKKE betales på andre måder end via betalingskort. Dette er for at lette arbejdet for klubbens kasserer.

4. 

Det er til enhver tid medlemmernes eget ansvar at få betalt til tiden! Ved for sen/manglende betaling spærres spilleren for træning og kamp i klubben indtil betalingen er faldet.

5. 

Er man meldt ind i klubben, betragtes man som medlem, indtil man selv melder sig ud, uanset hvor meget man træner/spiller, og man vil derfor blive opkrævet kontingent for indeværende halvår. Udmelding foregår skriftligt via mail til aunslevif@live.dk eller ved opringning til klubbens kasserer eller formand. Udmeldte spillere kan ikke spille eller træne i Aunslev IF Fodbold.

6. 

Spillercertifikater kan ikke udleveres til spillere i restance (der skylder penge).

7. 

Til forældre som har brug for hjælp til betaling af kontingent anbefaler vi at tage kontakt til foreningen Broen i Nyborg. Se mere info på deres hjemmeside: www.broen-danmark.dk

8.

Kontingentrabatter:

 • Spillere med bopæl udenfor Nyborg Kommune får 50 % rabat på kontingentet.
 • Spillere på efterskole, i militæret eller lign. får 50 % rabat på kontingentet.
 • Trænere, holdledere og bestyrelsesmedlemmer betaler kontingent på 50,- pr. halvår. Gælder også børn af trænere, holdledere og bestyrelsesmedlemmer. 
 • Ved indmeldelse i maj og september gives der 25% rabat på kontingentet. Efterfølgende halvår betales der fuldt kontingent.
 • Ved indmeldelse i juni og oktober gives der 50% rabat på kontingentet. Efterfølgende halvår betales der fuldt kontingent.

Det er kun muligt at opnå én type rabat.

 

Har du spørgmål så kontakt klubbens formand eller kasserer. 

Luk