Menu

Støt AIF med Fyns SupportEl

Støt AIF - det er 100% gratis!

Kort fortalt inkluderer det, at for hver person der tilmelder sig Fynsk Support El og vælger AIF som den klub, man vil støtte, får AIF 2 øre af hver KWh hustanden forbruger. Energi Fyn anslår, at det vil give 80-100 kr. pr. hustand/år. Det lyder måske ikke som et stort beløb, men ganget med forhåbentligt mange husstande løber det hurtigt op.

Gratis for forbrugeren
Aftalens vigtigste element er, at det er fuldstændig omkostningssfrit for forbrugeren at tilmelde sig aftalen. Det beløb der går til klubben tages nemlig fra det beløb, som forbrugeren normalt betaler til Energi Fyn. Det er med andre ord Energi Fyn, der betaler hele gildet, og der ligges altså ikke noget oven i forbrugerens pris!

Hvem kan tilmelde sig?
De fleste fynske husstande får i dag el fra Energi Fyn og vil derfor ikke skulle skifte elselskab for at støtte AIF. Det er ydermere ikke kun medlemmer, der kan tilmelde sig AIFs Fyns Support El-aftale. Det kan også venner, folældre, bedsteforældre, din nabos onkel osv. osv. Derfor opfordrer vi alle til at være om sig og sikre aftaler på AIFs vegne.

Det kan I gøre ved at printe dette dokument: 
Fynsk Support El

Udfyld det (og få meget gerne flere husstande til det) og aflever til din træner, i cafeteriaet hos Sanne eller i den hvide postkasse ved tøjtummet - så klarer vi resten.

Jo flere der støtter, jo flere penge til AIF til gavn for os alle.

Spørgsmål til aftalen kan rettes til: Jacob Skov, tlf. 29920521, mail: 
aunslevif@live.dk

God jagt!